Gourmantchéma

Buodi Meeri tendi Lotodiedi 5 bu paabu

Buodi Kominno Meeri Fiinba LONPO leni opuoliŋuani den tieni li binli 2020 cicili taancianli, lani ntie ciyendo ŋmaalo yua n ...
Lire La Suite…

Diabo kominno tieni mi todima yaaba n luo po

Diabo kominno yua n ye Gulima purovenso nni ki tie Ugulimu Resiyon nni, ñani miliyon bonbi naa (4) ki tieni ...
Lire La Suite…

Isani ŋanbima tuona cilima Ugulimu diemanni

Isani yii ya bana taanma n pundi cilodajena 33 leni dajenyenli boagidima ŋanbima tuona cilima Ciyendo ŋmaalo yua n jagi ...
Lire La Suite…

Konseyi resiyonali todi Nieba dogu yaaba leni li cogidieli

Ugulimu tinbuona findima koanbadieciangu ban yii yaagu Konseyi Resiyonali yeni, tieni li ŋaniali ki todi Nieba dogu yaaba leni li ...
Lire La Suite…

SATIRI Kominno jaandi Mi diema yanduanma po

imam Li den tie li binli 2019 piigancilie o 29 daali ke Ho-basen resiyon (diema) nni ban yi ya kominni ...
Lire La Suite…